Stručné štatistiky

Najvyšší bod trasy : 562.99 mnm
Najnižší bod trasy : 378.42 mnm
Dľžka trasy : 23.55 km
Stúpanie : 338.35 m
Dlžka stúpania : 7.18 km
Priemerné stúpanie : 4.71 %
Klesanie : -348.44 m
Dlžka klesania : 9.35 km
Priemerné klesanie : -3.73 %

Rýchly okruh s viacerými krátkymi intenzívnymi stúpaniami, peknou prírodou, zvlneným profilom vhodný ako tréningový večerný, alebo víkendový oddychový. Občerstvenie a posedenie v Štiavničke v parku je super, ale trénovaný ho nebudú potrebovať. Čas do cca 1,5 hod.

Z centra po cyklotrase smer sídl. Košúty, na kruhovom objazde doprava. Cestou sa dostaneme za sídlisko, kde odbočíme doľava na chodník a mostíkom cez potok. Pokračujeme lúkou na asf. cestu. Na konci odbočíme doľava hore kopcom. Cesta pokračuje až do Sučian, kde sa prepletieme uličkami smerom na východ, kde sa napojíme na cestu do Štiavničky. Na horizontom po vjazde do dediny odbočíme doprava, po chodníku pokračujeme parkom úbočím kopca neskôr popri potoku a cez most doľava pri veľkom dome sa dostaneme na cestu dolinou do Sklabinského Podzámku. Po vjazde doprava do kopca smer Martin. Na vrchole je odbočka vpravo na hrad, odtiaľ poľnom cestou smer Bôrová a sídlisko Košúty a uzavrieť menší okruh. Zo Sklabine už len jedno stúpanie a po hl.ceste smer Martin, centrum, T-éčko, pivo