Stručné štatistiky

Najvyšší bod trasy : 500.02 mnm
Najnižší bod trasy : 396.20 mnm
Dľžka trasy : 14.12 km
Stúpanie : 210.1 m
Dlžka stúpania : 5.41 km
Priemerné stúpanie : 3.88 %
Klesanie : -211.54 m
Dlžka klesania : 5.12 km
Priemerné klesanie : -4.13 %

Jeden zo série hodinových výjazdov po robote s krásnymi výhľadmi, prírodou a to hneď za mestom. Asfalt a rýchly kamenitý povrch sa mení na poľnú cestu, lúku a pred koncom je technickejšia koreňová pasáž v lese Jahodníckych hájov. Nenáročný profil zvládnu aj nedeľný jazdci pre zdatnejších to bude malina.

Z centra sa popri hoteli Turiec dostaneme na cestu do Dražkoviec, za nimi odbočíme na Dolný Kalník, kde na druhej odbočke strmo dole odbočíme a popri značke slepá ulica pokračujeme ďalej miernym stúpaním po šotoline cez lesík, popri chatkách, cestou po poli neskôr lúke na kopec k hore, kde odbočíme doprava nenápadnou ale zreteľnou cestou. Na ceste odbočíme doprava, potom za poľom doľava a cestou a chodníkom poza skanzen do Jahodníckych hájov kde sa napojíme na bežeckú trasu a skončíme na parkovisku. Cestou sa môžete zastaviť a občerstviť v penzióne Ľadoveň. Po hlavnej ceste dole a potom po cyklotrase do mesta.